Apie mus

Europinių inovacijų centras (EINC), įkurtas 1996 metais, yra ne pelno siekianti profesinio mokymo institucija, kurios tikslas – remti socialinę gerovę ir darnų vystymąsi, inicijuojant ir įgyvendinant socialines inovacijas.

Pagrindinės tikslinės grupės, kurioms nuo pat įkūrimo padeda EINC, yra jaunimas (nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai, žemos kvalifikacijos jaunuoliai, mokyklos nebaigę jaunuoliai) ir suaugusieji (bedarbiai, neįgalieji, vieniši tėvai, atokiose vietovėse gyvenantys žmonės, migrantai, moterys, patyrusios smurtą artimoje aplinkoje). Centre šiems žmonėms yra siūlomi kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriais siekiama tobulinti jaunimo ir suaugusiųjų įgūdžius ir įsidarbinimo galimybes, parodant jiems kelią nuo socialinės atskirties link socialinės įtraukties.

Europinių inovacijų centras turi ilgametę patirtį rengiant mokymo programas ir organizuojant įvairias mokomąsias veiklas: seminarus, studijų vizitus, konferencijas ir kitus edukacinius bei sklaidos užsiėmimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Nuo pat įkūrimo, kartu su IKT pagrindus turinčių žmonių grupe, EINC daug dėmesio skiria elektroninio mokymosi ir atvirkštinio mokymosi metodikos, grindžiamos inovacijomis, IKT bei atviraisiais švietimo ištekliais, įgyvendinimui. Neseniai centras savo mokymo programose pradėjo taikyti inovatyvias mokomąsias programėles mobiliuosiuose įrenginiuose (angl. apps), skirtas skirtingoms tikslinėms grupėms – moksleiviams ir  žemos kvalifikacijos suaugusiesiems.

Europinių inovacijų centro tikslas – įgyvendinti skaitmeninę švietimo kultūrą, taikant inovatyvią pedagogiką, kurią sudaro IKT, elektroninis ir mobilusis mokymasis bei mišrus mokymasis. EINC siūlomuose mokymuose yra pritaikyta mokomoji medžiaga, kurią sudaro atvirieji švietimo ištekliai apie pagrindines kompetencijas bei pagrindinius bendruosius gebėjimus.

Neseniai EINC pradėjo taikyti inovatyvų skaitmeninės eros metodą – išmaniąsias programėles mobiliesiems telefonams, taikydamas į probleminio patirtinio mokymosi metodiką su refleksijomis, skirtą skirtingoms tikslinėms grupėms, kad jos galėtų tobulinti pagrindines kompetencijas, ypač – matematikos ir mokslo srityse. Naudodamas šias inovatyvias priemones, EINC gali organizuoti mokymus pagal atvirkštinio mokymosi metodiką, todėl mokymosi procesas tampa lengviau prieinamas, įdomesnis ir lengvesnis.

Europinių inovacijų centras vykdo šias mokomąsias veiklas vietiniu lygiu:

  • kompiuterių ir interneto kursus naudojant elektroninį mokymąsi ir mobilųjį mokymąsi;
  • mokymus apie aktyvų pilietiškumą ir savivertės ugdymą;
  • mokymus apie bendrųjų gebėjimų tobulinimą, siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes;
  • mokymus apie lyčių lygybę;
  • buhalterinės apskaitos kursus;
  • mokymus apie socialinį verslumą ir darnų vystymąsi;
  • mokymus apie sveikatą ir socialinę apsaugą.

EINC turi aukštos kvalifikacijos darbuotojų, turinčių gerus IKT įgūdžius. Šie darbuotojai dalyvavo įvairiuose Europos projektuose („Socrates Grundtvig“, „PHARE“, „Lien“, „PHARE Democracy“, „EQUAL“, „ESF“, „ERASMUS+“), kurių metu centras įgijo daug patirties rengiant ir įgyvendinant įvairius edukacinius metodus, skirtus darbui su tikslinėmis grupėmis, pvz., organizuojant elektroninio mokymosi kursus, dialogų grupes, socialines poras ir grupinę mentorystę, įsteigiant klubą „Padėk sau“, vedant įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus, vertinant projektų valdymo kokybę ir projektų rezultatus ir kt. EINC darbuotojų, kuriems yra mokamas atlyginimas, skaičius svyruoja nuo 4 iki 6, o darbuotojų, dirbančių be atlygio (savanoriškai), organizuojant įvairių klubų veiklą – nuo 2 iki 4.

Europinių inovacijų centre daugiausia dirba darbuotojai, turintys magistro laipsnį taikomosios matematikos ir IKT srityse, todėl centras turi didelę patirtį rengiant IKT grindžiamas mokymo programas.

Europinių inovacijų centras yra Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, kuri vienija daugiau nei 30 moterų NVO, narys bei Europos moterų lobistinės organizacijos narys.