COOL - Į kompetencijas orientuotas atviras mokymasis nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esantiems besimokantiesiems, 2021-2023

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Bendradarbiavimo partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto Nr.: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026681.

Projekto koordinatorius: BUPNET Bildung und Projekt Netzwerk GmbH, Göttingen, Vokietija.

Projekto partneriai: Vokietija, Prancūzija, Italija, Švedija, Ispanija ir Lietuva.

Trumpas projekto aprašymas:

COOL projekto tikslas - sukurti atviras mokymosi erdves nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esantiems besimokantiesiems, siekiant sudaryti geresnes galimybes mokytis visą gyvenimą bei sukurti tinkamesnių mokymosi būdų sistemą. COOL skirtas, viena vertus, nepalankioje padėtyje esantiems besimokantiesiems Europos suaugusiųjų švietimo sektoriuje ir, kita vertus saugiausiųjų švietimo teikėjams. 

COOL projektu siekiama:

  1. Įgalinti nepalankioje padėtyje esančias grupes tapti socialiniais novatoriais.
  2. Sukurti atviras mokymosi ir tobulėjimo erdves šioms tikslinėms grupėms.
  3. Sukurti metodiką, palengvinančią atvirąjį mokymąsi.
  4. Apmokyti ir suteikti kvalifikaciją suaugusiųjų švietimo specialistams, kad jie taptų „mokymosi ir tobulėjimo fasilitatoriais“.


Lankstinukas


Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame projekte.