Projektas „Kūrybinių talentų fabrikas“ (CTF)

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto Nr.: 2020-1-LT01-KA204-077959.

Projekto koordinatorius: Europinių inovacijų centras, Lietuva.

Trumpas projekto aprašymas:

„Erasmus+“ projektas „Kūrybinių talentų fabrikas“ (CTF) yra vykdomas siekiant skatinti savarankišką darbą ir verslumą kūrybiniame sektoriuje. Šešios partnerių organizacijos iš Lietuvos (EINC), Portugalijos (StoryTellMe), Serbijos (BDCKG), Slovėnijos (PIA), Italijos (CESIE) ir Graikijos (IDEC) sutelktai dirba, kad pasiektų CTF projekto tikslus:

Paprastai manoma, kad žemos kvalifikacijos darbuotojams turėtų būti taikomi tokie patys kvalifikacijos kėlimo metodai kaip ir jų kolegoms, dažniausiai dėl to, kad įmonės visiems savo darbuotojams taiko "standartinį" apmokymo būdą. Tačiau kai kuriais atvejais žemos kvalifikacijos darbuotojams yra reikalingas kitokio pobūdžio ar papildomas mokymas, dažniausiai jiems yra reikalingas socialinių ir darbo įgūdžių tobulinimas arba darbo kultūros ir komunikavimo klausimų sprendimai.

  • suteikti skaitmeninio mokymosi galimybes suaugusiesiems, taip pat ir atskirtyje esantiems asmenims, įgalinant juos naudotis kvalifikacijos kėlimo kūrybiniame versle galimybėmis;
  • įvertinti ir stebėti besimokančiųjų pasiekimus, užtikrinant jų kūrybinio verslumo kompetencijų ir įgūdžių skaidrumą ir pripažinimą;
  • pateikti novatorišką lengvai išmokstamą būdą tobulinti jų kūrybines verslumo kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus kūrybiniam verslui kurti ar tobulinti;
  • išplėsti ir plėtoti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, reikalingas efektyviam suaugusiųjų besimokančiųjų mokymui tapti sėkmingais verslininkais kūrybinėje srityje.

Kūrybinio sektoriaus sritys, į kurias sutelktas CTF projektas, yra šios: vaizduojamasis ir scenos menas, dailieji amatai, antikvarų ir meno galerijų veikla, mada, muzika ir šokis.

Projekto tinklapis

FB puslapis

Lankstinukas

Naujienlaiškis#1