Geriau darbas, nei pašalpa

Koordinatorius
Europinių inovacijų centras, Kaunas

Partneriai
Jurbarko moterų užimtumo ir informacijos centras, Jurbarkas
IĮ "Lanmeta", Jurbarkas
UAB "Merkevičius ir Partneriai", Kaunas
PAS AGOTĄ, B. Gardauskienės firmos parduotuvė, Jurbarkas

Projektu „Geriau darbas, nei pašalpa“ siekiama spręsti moterų, po ilgesnės pertraukos (nedarbo trukmė viršija 24 mėnesius) grįžtančių į darbo rinką, motinų, vienų auginančių vaikus ir ilgalaikių bedarbių bei socialinių pašalpų gavėjų problemas. Šių tikslinių grupių moterys dėl ilgalaikio nedarbo patiria socialinę atskirtį, kurią įtakoja trys pagrindinės priežastys:

  1. Baimė prarasti pašalpas,
  2. Sėkmingos darbo paieškos įgūdžių stoka,
  3. Kompetencijos ir žinių, reikalingų norimam darbui, stoka.

Projekto metu tikslinių grupių atstovėms bus teikiamos kompleksinės socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos. Dvejų metų trukmės projekto metu vienodos kompleksinės paslaugos bus teikiamos trims dalyvių srautams – projekto įgyvendinimo laikotarpis yra skirstomas į tris aštuonių mėnesių trukmės etapus, kurių kiekviename dalyvaus po šešiolika dalyvių (aštuonios dalyvės Kaune ir aštuonios Jurbarke).

Projekte numatytas kompleksines paslaugas sudarys trys paslaugų grupės: pirmoji paslaugų grupė apima socialinę individualią mentorystę (individuali socialinė dalyvių reabilitacija), antroji paslaugų grupė skirta grupinei socialinei dalyvių reabilitacijai ir trečioji yra orientuota į dalyvių profesinę reabilitaciją.

Visos šios kompleksinės veiklos padės siekti pagrindinio projekto tikslo – suteikus projekto dalyvėms žinių ir įgūdžių, reikalingų atkurti ir padidinti jų darbingumą, jas integruoti į darbo rinką.