GSD – Tvaraus vystymosi generatoriai, 2021-2023

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Bendradarbiavimo partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto Nr.: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026959.

Projekto koordinatorius: BLENDED LEARNING INSTITUTIONS COOPERATIVE, Getingenas, Vokietija.

Projekto partneriai: Airija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Italija, Švedija, Slovakija.

Trumpas projekto aprašymas:

Tvarumas yra esminė kovos su klimato kaita koncepcija, tuo pačiu siekiant užtikrinant socialinę ir ekonominę gerovę. JT, apibrėždamos 17 darnaus/tvaraus vystymosi tikslų (SDG),  sukūrė sistemą, kuri gana abstrakčią tvarumo sampratą paverčia veiklos sistema su tikslais ir uždaviniais. Švietimo požiūriu tvarumas gali būti laikomas bendruoju gebėjimu. Remiantis Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (2006–2018 m.), galima teigti, kad kiekvienas Europos pilietis turėtų tapti tvariai „raštingu“.

 Suaugusiųjų švietimo (SŠ) sektorius atlieka pagrindinį vaidmenį Tvarumo mokymesi,  individo ir bendruomenės lygmenimis. Tačiau trūksta naujoviškų ir tinkamų švietimo programų, kurios padėtų įgyti tvaraus elgesio ir vystymosi gebėjimų bei kompetencijų besimokantiems suaugusiems.

GSD projektu siekiama trijų pagrindinių tikslų:

1) Sukurti naujoviškų mokymosi galimybių, susijusių su tvarumo raštingumu ir tvariu vystymusi besimokantiems suaugusiųjų švietimo srityje.

 2) Apmokyti suaugusiųjų švietimo specialistus, kaip stiprinti suaugusiųjų tvarumo raštingumą ir tvarų vystymąsi.

3) Sujungti abi tikslines grupes į platesnį Europos tinklą, tai yra: pasiūlyti konstruktyvias mobilumo programas tiek švietimo specialistams, tiek ir jų tikslinėms grupėms (KA1).Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame projekte.