NEW JEDI: Naujas darbas – Europos žaliojo pristatymo aljansas, 2022-2024

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, KA220-VET – Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje.

Projekto Nr.: 2021-1-IT01-KA220-VET-000028111.

Projekto koordinatorius: MAREA SCARL, Italija.

Projekto partneriai: Bulgarija, Graikija, Malta, Lietuva, Ispanija, Prancūzija, Rumunija.

Trumpas projekto aprašymas:

Projektas „New Jedi“ pradedamas nuo konteksto analizės, siekiant naujoviškai ir ekologiškai tvariai reaguoti į naujus maisto pristatymo sektoriaus ir darbo rinkos poreikius, mažinant su maisto pristatymu susijusį poveikį aplinkai ir skatinant susijusių tikslinių grupių, ypač NEETS, užimtumo galimybes.

Bendras projekto „New Jedi“ tikslas – paruošti naujos profesijos asmenį – maisto pristatymo ekspertą, galintį teikti įmonėms konsultavimo ir valdymo paslaugas, turintį daugiasektorinių žinių ekonomikos, logistikos, maisto ir aplinkos tvarumo srityse.

Projekto rezultatas - MOOC "Maisto pristatymo ekspertas".

„Maisto pristatymo ekspertas“ bus parengtas atsižvelgiant į besikeičiančio pasaulio poreikius, kurie reikalauja, kad maisto pristatymo sektoriaus įmonės ir suinteresuotosios šalys neatsiliktų nuo sparčiai kintančios verslo aplinkos ir visiškai naujų ekonominių, skaitmeninių ir ekologinių įgūdžių.

200 valandų internetinis kursas MOOC bus sutelktas į keturis pagrindinius modulius:

  • Gero maisto pristatymo paslaugos tikslai;
  • Pristatymo meniu sudarymas;
  • Pakavimas pristatymo metu;
  • Bendravimas pristatymo metu.
  • Tikslinė grupė: MOOC bus skirtas viešojo maitinimo ir F&B operatoriams, virėjams ir virtuvės šefams; studentams ir (arba) besidomintiems darbu maisto pristatymo pasaulyje.
    Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame projekte.