NAME – New Actions for Migrant womEn

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Strateginės partnerystės suaugusių švietimo srityje.

Projekto Nr.: 2019-1-DK01-KA204-060282.

Projekto koordinatorius: CLAVIS sprog & competence, Danija.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas yra patobulinti ir praplėsti imigrančių moterų įsidarbinimo, savęs išlaikymo ir saugaus bei savarankiško kasdieninio gyvenimo galimybes. Projekto veiklos:

 • Rinkti duomenis bei plėsti žinias apie ilgalaikį nedarbą patiriančių imigrančių moterų Europoje išsilavinimą, įsidarbinimą bei gyvenimo sąlygas;
 • Sukurti Įsidarbinimo galimybių didinimo paketą, skirtą dalykinės kalbos tobulinimui, esminių kompetencijų ugdymui ir gerovės atkūrimo metodų taikymui;
 • Įdiegti vertinimo priemonę, kuri padėtų stebėti bei nustatyti moterų progresą tobulinant su darbu susijusius įgūdžius;
 • Įkurti tarpsektorines tarybas, kurios padėtų palaikyti tvarų bendradarbiavimą su darbo rinkos ir sveikatos priežiūros institucijomis.
 • Projekto tinklalapis

  FB puslapis


  Lankstinukas

  Naujienlaiškis Nr. 1

  Naujienlaiškis Nr. 2

  Naujienlaiškis Nr. 3

  Naujienlaiškis Nr. 4