Nano atvirieji kursai žemą kvalifikaciją turintiems suaugusiesiems (ADU-NOOC), 2017-2019

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Strateginės partnerystės suaugusių švietimo srityje.

Projekto Nr.: 2017-1-LT01-KA204-035199.

Projekto koordinatorius: Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA), Lietuva.

Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Ispanija, Airija, Graikija.

Trumpas projekto aprašymas:

Europos mastu svarbus klausimas, kuris dar turi būti išnagrinėtas, yra prisitaikymas prie aplinkybių, kai kalbama apie žmones, turinčius žemos kvalifikacijos sugebėjimus ir įgūdžius. Šiuo atveju dažnai nepakanka lygiavertiškumo taisyklių, leidžiančių išsamiai palyginti skirtingų švietimo ir mokymo sistemų suteikiamas kvalifikacijas.

Paprastai manoma, kad žemos kvalifikacijos darbuotojams turėtų būti taikomi tokie patys kvalifikacijos kėlimo metodai kaip ir jų kolegoms, dažniausiai dėl to, kad įmonės visiems savo darbuotojams taiko "standartinį" apmokymo būdą. Tačiau kai kuriais atvejais žemos kvalifikacijos darbuotojams yra reikalingas kitokio pobūdžio ar papildomas mokymas, dažniausiai jiems yra reikalingas socialinių ir darbo įgūdžių tobulinimas arba darbo kultūros ir komunikavimo klausimų sprendimai.

Projektu siekiama įtraukti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius gebėti atpažinti jau esamus įgūdžius, bei kompetencijas ir išugdyti naujus, pasinaudojant NOOCs metodais pagrįsta mokymosi programa.

ADU-NOOC užtikrins esamų kompetencijų pripažinimą naudojantis sukurta vertinimo priemone ir paskatins naujų kompetencijų ugdymą žemos kvalifikacijos žmonėms Europoje. Strateginėje programoje "Švietimas ir mokymas, 2020 m", teigiama, kad suaugusiųjų mokymas yra itin svarbus žemos kvalifikacijos žmonėms, nes jiems gali prireikti skirtingų įgūdžių, palyginti su tais, kurias jie naudojosi savo kilmės šalyse.