„Socialinio verslumo lyderių akademija“, 2017 m.

Finansuojamas Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“
http://iniciatyvos.kaunas.lt/

Projekto aprašymas

Tikslas - skatinti Kauno miesto gyventojų socialinio verslumo iniciatyvas, per dviejų grupių - Kauno jaunimo ir 50 metų ir vyresnių mokymus, tarpusavio bendradarbiavimą, bendruomenės subūrimą, gerosios tarptautinės ir nacionalinės praktikos sklaidą.

Pagrindinės projekto veiklos - mokymai socialiniam verslui plėtoti reikalingų kompetencijų tobulinimui.