„Noriu dirbti Kaune!“, 2017 m.

Finansuojamas Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“
http://iniciatyvos.kaunas.lt/

Projekto aprašymas

Tikslas — padėti soc. rizikos asmenims integruotis į darbo rinką bei įsitvirtinti joje, suteikiant jiems socialinę ir darbinę reabilitaciją bei emocinę pagalbą.

Projektu siekiama prisidėti prie: Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų 2 prioritetinės srities „Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas“ 2.3.2.Uždavinio „Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį“.

Projekto veiklos:

  • Individualūs susitikimai su asmeniniu asistentu - mentoriumi socialinių, darbinių įgūdžių ugdymui ar atkūrimui bei emocinei pagalbai.
  • Individualūs susitikimai su asmeniniu asistentu, darbinių gebėjimų atkūrimui ir naujų išugdymui bei palaikymui sukurtoje imitacinėje darbo vietoje.
  • Individualios asmeninio asistento motyvavimo dirbti konsultacijos.
  • Individualios asmeninės asistentės-pasichologės teikiančios emocinę pagalbą projekto dalyviams konsultacijos.